Feeds:
Entradas
Comentarios

Posts Tagged ‘patrimonio’

Per tots es sabut el deteriorat estat de conservació que presenta l’emblemàtic conjunt fabril El Molinar de la població d’Alcoi, declarat BIC per la Generalitat Valenciana en 2004, però una vegada més fem resó del greu perill en el que es troba. La major part dels molins apenes conserven alguns dels murs i xemeneies; les voltes de cubrició es troben molt dèbils; de l’ermita només es pot apreciar l’arc d’entrada. Tot és cobert per vegetació, embrutat per pintades; deteriorat amb cada pluja, amb cada vendaval, amb cada errònia acció humana (com la recent rehabilitació de la Fàbrica Els Solers, que es troba sense ús i en progressiu deterior de la nova intervenció).  S’està donant completament l’esquena als orígens de la que va ser una potent i primigènia ciutat industrial. 

Article publicat per Jordi Orts  en el diari «El Mundo», secció d’Alacant, l’11 d’agost de 2010.

Read Full Post »

La Universitat de València ha inaugurat aquest dijous en l’Almoina de València l’exposició antològica El Atlas Estratégico de Valencia. Historia y Patrimonio Cultural. Es tracta d’una mostra de la qual és comissari el professor de geografia Jorge Hermosilla, i que analitza l’evolució històrica de la ciutat de València, així com la seua relació amb el patrimoni cultural.

L’exposició té l’objectiu de “contribuir a divulgar la història de la ciutat mitjançant un instrument habitual de la geografia, com és la cartografia”, ha manifestat Hermosilla. En aquest sentit, el rector de la Universitat, Esteban Morcillo, ha destacat que aquesta exposició és una mostra de la col•laboració entre la Universitat i l’Ajuntament de València per a projectar els valors que fan que València siga una important ciutat del Mediterrani.

La mostra és la continuació del Atlas Estratégico de València, un projecte conseqüència de la col·laboració entre l’Ajuntament de València, a través del Centro de Estrategia y Desarrollo (CEyD) y la Universitat de València –Unitat d’Investigació d’Estudis del Territori, Paisatge i Patrimoni (ESTEPA)-.

L’exposició inaugurada, El Atlas Estratégico de Valencia. Historia y Patrimonio Cultural, consta de 18 mapes, dividits en tres grans blocs. D’una banda, l’evolució històrica de la ciutat des del seu origen fins als nostres dies, on es pot veure mapes i la descripció de la València romana, islàmica i la medieval, arribant fins a l’enderrocament de les muralles medievals l’any 1865. En una altra fase es veu els eixamples urbans de finals del XIX fins a 1930, i posteriorment ja s’analitza els fets més importants (la Riuada i el Pla Sud, per exemple) fins a l’actualitat, amb al Pla General d’Ordenació Urbana de l’any 2008 de València.

El segon bloc de l’exposició se centra en els panells de temes transversals com ara territori, parcs naturals, l’Horta, el riu Túria o el port de València, incloent també l’afecció de l’àrea metropolitana de la ciutat. I finalment, el tercer bloc de panells fa referència al patrimoni cultural i històric de la ciutat de València, com ara els convents, ponts, el Gòtic, les traces del paisatge urbà o els Béns d’Interés Cultural (BICs).

L’exposició és una continuació de la col·laboració que l’Ajuntament de València, a través del Centro de Estrategias y Desarrollo de Valencia (CEyD), està mantenint amb la Universitat de València. Prèviament a aquesta exposició, la Universitat havia publicat el Atlas estratégico de Valencia amb la col·laboració de l’Ajuntament de València, i també s’havia posat en marxa la segona edició del curs Càtedra Ciutat, adreçat a donar a conéixer cap a on ha d’evolucionar la ciutat des del punt de vista estructural, cultural, de desenvolupament i de futur.

Read Full Post »